HARADA CORPORATION logo

Singapore Branch - Singapore / Philippines / Vietnam
Global Solution Provider - since 1923 -

Giới thiệu về công ty

Harada Corporation được thành lập từ năm 1923. Ngành kinh doanh chính của chúng tôi là thương mại xuất nhập khẩu. Công ty chúng tôi phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp Nhật Bản.

>>Xem tiếp